Jo Malone香水
2018-09-14    by msjannnee
藍風鈴係比較清新同淡嘅花香味 日常使用都唔錯 唔會太濃  但係Jo Malone香港真係好唔持久!! 試網睇過話佢嘅香水係要噴係頭髮/衫上會last得好啲 但無論衫/頭髮/皮膚 同樣都好唔持久☹️ 出街一陣就無左最新美容日記

THE LATEST BEAUTY DIARY


© 2018 BEAUBEE Creative Agency